Konference for forældre / pårørende, søskende og mennesker med ASF

 Konference om autisme fra 29. til 31. marts 2019 i Nuuk

Målgruppe: Mennesker med autisme, samt forældre/søskende og andre pårørende til mennesker med autisme

Minimumsalder for at deltage på konferencen (og søskendekurset): 13 år

Landsforeningen Autisme – Kalaallit Nunaat afholder en konference i marts 2019.

Foreningen vil ikke være i stand til at dække rejseudgifter, men man kan søge om dækning af rejseudgifter hos sin sagsbehandler.

 

Endeligt program for konference om autisme, marts 2019

 

Fredag d. 29. marts

08.30 – 12.00 Grundkursus i autisme v. Heidi Berg

Heidi Berg er psykolog og arbejder på Dronning Ingrids Hospital

 

13.00 – 16.30     Gennemgang af lovgivning på handicapområdet

  1. Peter Brix Adsersen og Vivi Christiansen

Peter Brix Adsersen er fagchef i afdelingen for Myndighed og Børnehjem og Vivi Christiansen er ledende socialrådgiver på handicapområdet i Kommuneqarfik Sermersooq.

 

17.00 – 18.00 Generalforsamling Landsforeningen Autisme - Kalaallit Nunaat (for medlemmer)

 

18.30 -                                         Fælles middag for alle deltagerne på konferencen (alkoholfri)

 

 

Lørdag d. 30. marts

 

Forældre:

 

08.30 – 10.00 Skolevægring v. Mehdi Owliaie og Linda Schwartz Larsen

                                                      Mehdi Owliaie er institutleder ved Det Nationale Autismeinstitut i Danmark.

Linda Schwartz Larsen er faglig leder ved Det Nationale Autismeinstitut i Danmark.

 

10.30 – 12.00 Pædagogiske redskaber og hjælpemidler v. Jane Justsen

Jane Justsen har været konsulent i IPIS (tidligere landsdækkende rådgivningsenhed) med autisme og ADHD som primæropgaver. Arbejder nu i Socialstyrelsen.

 

13.00 – 16.30 Sorg + den svære samtale v. Jette Riis Nielsen

Jette Riis Nielsen holder et foredrag om forældre og sorgprocesser i forbindelse med at få et barn med autisme. Derudover et oplæg om den svære samtale – hvordan og hvornår fortæller man sit barn at det har et handicap. Jette Riis Nielsen er specialpædagog med erfaring fra børnehavemiljøet og fra autismekonsulenterne.

 

Søskende:

 

10.30 – 16.00 Søskendekursus v. Mehdi Owliaie og Linda Schwartz Larsen

Kursus for søskende om de problemer der er ved at være søskende til mennesker med autisme.

 

ASF’er:

 

09.00 – 16.00 Selvforståelseskursus v. Christian A. Stewart-Ferrer

Kursus for mennesker med autisme, for at opnå en bevidsthed om egne ressourcer og styrker samt svagheder.  Hvilke strategier kan man bruge i forhold til de udfordringer man har.

Søndag d. 31. marts

Uddannelsesmuligheder og beskæftigelse

 

08:30 – 09.00     Særligt tilrettelagt uddannelse (STU) i Danmark, med en film lavet af 2 unge mennesker fra Grønland, som for øjeblikket går på STU i Danmark v. Mehdi Owliaie og Linda Schwartz Larsen.

 

09.00 – 11.00     Uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i Grønland samt Open College Network (OCN) v. Kim Larsen, fagchef for arbejdsmarked og Susanne Kærulff Christensen, fagchef på handicapområdet, Kommuneqarfik Sermersooq.

 

11.00 – 11.15  Ado Lynge skolen – Bosted og kostskole

 

11.15 – 11.30     Air Greenland – Erfaring og åbenhed omkring at have mennesker med autisme ansat i virksomheden.

 

11.30 – 11.45     Stark – Erfaring og åbenhed omkring at have mennesker med autisme ansat i virksomheden.

 

                                                     

13.00 – 16.30 Autistiske symptomer forklaret indefra og set udefra v. Christian A. Stewart-Ferrer

Foredraget handler om autisters oplevelse af den ”almindelige”/neurotypiske verden.

Christian A. Stewart-Ferrer er Specialist og supervisor i psykoterapi, Specialist og supervisor i klinisk børne- og ungdomspsykologi og Ekstern lektor v. Institut for Psykologi - Syddansk Universitet. Han arbejder med følgende emner: Autisme/Aspergers Syndrom, grænse-psykoser (GUA/MCDD), personlighedsforstyrrelser, nervøsitet/angst/OCD, depression, livet som pårørende m.m. Derudover er Christian selv autist (Aspergers Syndrom).

 

 

Alle dage:

 

Pause fra 10.00 til 10.30

 

Frokost fra 12.00 til 13.00

 

Pause            fra 14.30 til 15.00

 

TAKUSS!

 

Mvh

Landsforeningen Autisme – Kalaallit Nunaat

http://www.autisme.gl/

mail: info@autisme.gl