PRAKTISKE INFORMATIONER;

 

Hvor:                                  Hotel Hans Egede Nuuk

Hvornår:       Fra fredag d. 29. marts til søndag d. 31. marts, alle dage fra 08.30 til 16.30

          Fælles middag for konferencedeltagerne fredag d. 29. marts kl. 18.30

Tilmelding:     Senest fredag d. 1. marts 2019 sendes tilmeldingsskema pr. mail til: konference2019@autisme.gl

 

Betaling:         Når du har tilmeldt dig konferencen, sender vi en faktura til dig, hvis du ikke er medlem af Landsforeningen Autisme – Kalaallit Nunaat.

Konferencegebyret indsættes på konto 6471-1736474 senest fredag d. 8. marts

                                           Husk at angive navn samt fakturanummer når indbetalingen foretages.

Pris:                                   

Medlemmer af Landsforeningen Autisme – Kalaallit Nunaat

Hvis du er medlem af Landsforeningen Autisme – Kalaallit Nunaat er det gratis at deltage på konferencen (inkl. frokost alle 3 dage og fælles konferencemiddag fredag d. 29. marts).

Deltagere som IKKE er medlemmer af Landsforeningen Autisme – Kalaallit Nunaat

Konferencegebyr (inkl. frokost) alle dage:                                          2355 dkr

Konferencegebyr 1 dag (inkl. frokost):                                                 785 dkr

Konferencemiddag fredag d. 29. marts:                                               200 dkr

Konferencegebyret inkluderer 1 års medlemskab af Landsforeningen Autisme – Kalaallit Nunaat, såfremt du vælger at deltage alle 3 dage.

Udgifter der IKKE kan dækkes af Landsforeningen Autisme – Kalaallit Nunaat

(gælder både medlemmer og ikke medlemmer af foreningen):

Landsforeningen Autisme – Kalaallit Nunaat kan ikke dække rejseudgifter + udgifter til ophold samt udgifter til kost (ud over frokosten under konferencen). 

Dækning af rejseudgifter + udgifter til ophold, samt evt. deltagergebyr (hvis du ikke er medlem af Landsforeningen Autisme – Kalaallit Nunaat), kan søges hos din sagsbehandler. Kommunen har 10 arbejdsdage til at behandle din ansøgning om dækning af rejseudgifter.