Hvad er autisme?

Autisme er et medfødt og livslangt handicap, som ikke kan helbredes, men som kan afhjælpes med de rette tiltag. Cirka 1 % af befolkningen i Grønland lider af autisme.

Fakta om autisme
Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Det betyder, at autismen har betydning for alt, hvad mennesket med autisme siger, tænker og gør samt måden, vedkommende forstår og oplever andre mennesker og verden på. Autisme er et genetisk betinget og er et medfødt og blivende handicap. Til dato er der ikke fundet medicinske præparater der får autismen til at forsvinde eller kompenserer for den, men der findes en mængde pædagogiske virkemidler med stor effekt på selvhjulpenhed og livskvalitet. En stor gruppe mennesker med autisme får i løbet af livet diagnosticeret psykiske eftervirkninger af deres handicap. Det kan f.eks. være angstlidelser, der skyldes kronisk stress da mennesker med autisme ofte ikke bliver mødt og forstået af andre.