Karsten Høy i spidsen for nyetableret Grønlandsk autismeafdeling

 

Grønlandske forældre med autist børn har rigtig mange udfordringer i hverdagen. Nogen må forlade landet fordi børneinstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner mangler viden om autisme. Etableringen af Landsforeningen Autisme Kreds Grønland, vil bedre forholdene for autismeramte grønlandske familier.

 

Men hvad får egentlig en travl erhvervsmand til at blive formand for en handicap organisation som Landsforeningen Autisme og hvad tænker du er foreningens største opgave lige nu?

Formand Karsten Høy svarer: “Først og fremmest skyldtes det, at vi selv har en dejlig dreng på 14 år med infantil autisme og deraf kender til mange af de udfordringer dagligdagen byder på. Jeg har tidligere via en forældregruppe her i Nuuk og gennem forskellige dialoger oplevet, at forholdene langt fra er optimale, men dog med årene blevet bedre. Med nyetableringen af autismeafdelingen her hjemme ønsker jeg, at medvirke til, at vi få nogle rammer, fora og et talerør, der taler autisternes og deres pårørendes vilkår og sag. Det her handler i bund og grund om, at autister, deres pårørende og samfundet skal opnå det bedste. Således forstået, ved en målrettet indsat kan vi medvirke til, at skabe mere livskvalitet for den enkelte, en bedre dagligdag for hele familien og i særdeleshed muligheder for, at dem der kan, også kan få en egentlig uddannelse. Dermed få mulighed for, at arbejde med noget der interesser dem og sidst men ikke mindst, de også vil kunne bidrage til samfundet. Ja, det er en stor mundfuld, men vi skal starte et sted og vi kan jo trække rigtig meget på vores hovedorganisation i Danmark.

 

Jeg kan yderligere tilføje, at vi allerede er trukket i arbejdstøjet og arbejder på en konference om autisme i uge 11, 2017, hvilket vi vil komme med meget mere om, snarest muligt. Så hold øje med medierne og på Landsforeningens hjemmeside http://www.autismeforening.dk/.

 

Jeg vil sluttelig anbefale alle, som har et barn eller en person i familien med autisme til at støtte op omkring opstarten af foreningen i Grønland, hvilket kan ske ved at tilmelde sig på Autismeforeningens hjemmeside www.autismeforeningen.dk – Medlemskab – Meld dig ind. Husk at skrive Kreds Grønland. Medlemskabet koster kr. 350 pr. år. Alle der tilmelder sig her fra landet, vil vi få meddelelse om og kontaktoplysninger på.”

 

Landsforeningen Autisme er i de seneste år vokset eksplosivt, så der nu er mere end 9000 danske medlemmer. Den danske formand Heidi Thamestrup fortæller: “I Landsforeningen Autisme får vi 100 nye medlemmer hver måned så vi oplever et stort behov hos familierne, for at organisere sig og for viden og støtte. Det at vores forening er blevet en af de danske handicaporganisationer der har flest medlemmer, betyder at politikerne er nødt til at lytte”.

 
De to formænd er enige i at behovet for specialiseret viden om autisme er ligeså stort på Grønland som i Danmark. Karsten Høy beretter: ”vi oplever at mange familier med autistiske børn og unge virkelig har et behov for, at få hjælp og støtte til at forbedre deres dagligdag.  Både i forhold til deres autist barn, men ikke mindst til, at man som en hel familie kan få hverdagen til at fungere, men også, at man kan se ind i en lysere fremtid. Enkelte familier må helt forlade Grønland pga. manglende viden om handicappet i skoler og i uddannelsestilbud. Det er en ulykkelig situation. Grønland mister særlige kompetencer og familierne føler sig tvunget til at forlade deres kultur, det er bla. den situation vi arbejder på at ændre ”.Kontakt Kreds Grønlands formand Karsten Høy for yderligere information:
På telefon: +299 558297  / mail: karsten@greenlandholding.com

———————————————————————————————————————————————

Fakta om autisme:

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Gennemgribende betyder at autismen har betydning for alt hvad mennesket med autisme siger, tænker og gør samt måden, vedkommende forstår og oplever andre mennesker og verden på. Autisme er et stærkt genetisk betinget, medfødt og blivende handicap. Til dato er der ikke fundet medicinske præparater der får autismen til at forsvinde eller kompenserer for den, men der findes en mængde pædagogiske virkemidler og interventioner der har stor effekt på selvhjulpenhed og livskvalitet. En meget stor gruppe mennesker med autisme, får i løbet af livet diagnosticeret psykiske overbygninger til deres handicap. Psykiske overbygninger som f.eks angstlidelser skyldes kronisk stress og at mennesket med autisme ikke bliver mødt og forstået.———————————————————————————————————————————————