Stor autisme-event i Nuuk til marts

 

Op til 100 personer forventes at deltage i konference, hvor

autismeforeningen sætter fokus på viden og erfaringsudveksling

mellem familier, der er ramt af autisme, og de fagfolk og andre,

de møder i skoler, kommuner, institutioner og i hverdagen.

 

 

 

Over tre dage i marts får både autismeramte familier og de personer, der møder dem i hverdagen som lærere, pædagoger, sagsbehandlere eller andet, en unik lejlighed til at møde hinanden, udveksle erfaringer og lære nyt i et omfang, der ikke er set før i Grønland.

 

Bedre livskvalitet gennem viden og netværk

Det sker i dagene 17.-19. marts i samarbejde mellem den ny afdeling af Autismeforeningen i Grønland og den danske Landsforeningen Autisme. Konferencen samler både eksperter og personer med egne erfaringer, og målet er at øge livskvaliteten for autister og deres familier gennem viden og netværksdannelse:

 

– Målet er klart: Med konferencen vil vi kickstarte arbejdet med at forbedre forholdene for autismeramte og deres familier i Grønland, siger Karsten Høy fra foreningens bestyrelse:


- Vi sætter fokus på autisme og de vilkår, mennesker med autisme lever under i Grønland. Samtidig viser vi, hvordan man som fagperson, der møder autister i sit arbejde, kan hjælpe dem og håndtere deres udfordringer bedst muligt.

 

Åben invitation til lærere, pædagoger og sagsbehandlere

Arrangørerne har sat en lav pris på deltagelse i konferencen for at gøre det muligt for relevante medarbejdere fra skoler, kommuner, institutioner mv. at deltage og få de praktiske værktøjer og den viden, indlægsholderne bidrager med. – Prisen bliver knap 700 kr. pr. dag for de tre dages konference, og vi håber det giver stor tilslutning til konferencen, siger Karsten Høy.

 

Gennem en bevilling fra NunaFonden og Tips og Lotto midlerne er der derudover givet mulighed for, at et antal forældre og pårørende til autister kan deltage gratis i konferencen.

 

– Vi er meget taknemlige for NunaFondens støtte og støtten fra Tips og Lotto midlerne. Ikke alene betyder det, at en række familier får mulighed for at være med – den betyder også, at konferencen bliver en platform for netværksdannelse, som styrker videndeling og lokal forankring, slutter Karsten Høy.

 

Det endelige program for konferencen fremlægges i næste uge, og man kan få mere at vide, og tilmelde sig, ved at kontakte Autismeforeningen på info@autisme.gl.