Handicapkonventionen

Handicapkonventionen er det centrale omdrejningspunkt for NIIKs arbejde. Konventionens artikler er løftestang og referenceramme for de holdninger og retninger for udvikling, som NIIK peger på.

Herunder kan du se en informationsvideo om handicapkonventionen


Handicapkonventionens mål er at sikre, at personer med handicap har samme rettigheder som andre borgere. Konventionen anviser, hvordan disse rettigheder skal forstås og omsættes til gavn for personer med handicap. Der er således ikke tale om nye rettigheder, men om at fokusere på handicapvinklen i forhold til de borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

Personer med handicap er dækket af alle menneskerettighedskonventionerne. I forhold til personer med handicap er det dog ikke lykkedes at sikre opfyldelse af rettigheder i samme grad som for andre borgere. Derfor vedtog FN den 13. december 2006 en særlig konvention med fokus på rettigheder for personer med handicap. FN's Handicapkonvention er en nyudvikling ved at indeholde den mest vidtrækkende sammenfletning af borgerligt-politiske og økonomisk-socialt-kulturelle rettigheder.

Klik her for at komme til Institut for Menneskerettigheders side om Handicapkonventionen