Om os

Foreningens formål er at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), herunder infantil autisme og Aspergers syndrom i Grønland.

Formålet søges opfyldt ved:

  • at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører,
  • at repræsentere mennesker med ASFs interesser over for samfundet,
  • at virke for oprettelsen af og støtte til de for mennesker med ASF nødvendige børnehave- og skoletilbud, opholdssteder, bofællesskaber, beskæftigelsestilbud og andre aktiviteter som idræt og kulturelle tilbud,
  • at sikre at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov
  • at sørge for i videst muligt omfang at få politisk opmærksomhed og indflydelse til gavn for medlemmerne