Nyheder

Oplysnings- og Temadag om STU

24-03-2024

Download program her

Lørdag den 6. april 2024 på HHE

TEMA:
Igennem de seneste år, er der komme øget politisk fokus på at skabe uddannelsesmuligheder for unge med særlige behov i Grønland.
For hvad skal unge med særlige behov efter de er færdig med grundskolen, hvis de ikke har for-udsætningerne for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse?
Og hvordan kan disse unge udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer hvis de ikke har mulighed for at være tilknyttet en ordinær ungdomsuddannelse?
I Danmark har man siden 2007 tilbudt unge med særlige behov en særlig tilrettelagt ungdomsud-dannelse -STU tilpasset til deres forhold.
STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, hvor man sigter mod at udvikle den unge fagligt, personligt og soci-alt og ruste den unge til et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt.
På temadagen vil du som deltagere få indsigt i følgende omkring STU:

Lovgrundlaget for STU

Formålet med STU

Målgruppen for STU?

Indholdet af et STU-forløb

Hvad kan man efter en STU?

Hvordan kan STU institutioner etableres?
Autismeforeningen Kalaallit Nunaat har inviteret to af de førende eksperter i STU-område,t der vil stå for denne spændende temadag.
Program for dagen:
09:00:09:15 Velkomst ved Autismeforeningen Kalaallit Nunaat og UNIKOS
09:15 til 12:00 - UNIKOS
12:00-13:00 - Frokost:
13.00-13:30 – UNIKOS - (Unge, som fortæller om STU -forløb
13:30-15:00 - Autisme- og Aspergersforeningen (fortæller om deres indefra perspektiver for udd.området)
15:00 – 15:30 Kaffe/kage og Takker af


Tilbage