Artikeli 29 Politikkikkut aamma nalinginnaasumik inuunerup peqataaffigineri

 

Naalagaaffiit peqataasut qulakkiissavaat inuit innarluutillit politikkikkut pisinnaatitaaffeqarnerat aammalu allat assigalugit tamakkuninnga atuisinnaanerminnut periarfissaqarnissaat aammalu iminnut pisussaaffilerlutik:

a)qulakkeerinninnissaminut inuit innarluutillit sunniuteqarluartumik tamakkiisumillu, toqqaannartumik imaluunniit kiffaanngissuseqarnikkut qinikkat aqqutigalugit, allat assigalugit, politikkikkut aammaat nalinginnaasumik inuunermut peqataasinnaanerannik, ilanngullugit inuit innarluutillit pisinnaatitaaffeqarnissaat qinersinerni taasisinnaanermut periarfissaqartitaanerminnut aamma qinerneqarsinnaanerminnut, ilaatigut imaaliornikkut:
i)qulakkeerinninnikkut, taasinerit ingerlaneqarnerisa, init taasiviit aamma qinersinermut atortut, naleqquttumik aamma ajornanngitsumik paasineqarsinnaasumillu aammalu atoruminartumik inissinneqarnissaannik,
 
ii)qinersinerni aamma inunnik taasisitsinerni inuit innarluutillit pinngitsaalineqaratik isertuullugulu taasisinnaanerisa aamma qinersinerni qinigassanngortissinnaanerisa, sunniuteqarluartumik suliassamik ingerlatsisinnaanerisa aammalu pisortat ingerlatsiviini pisortatigut suliassanik tamanik ingerlatsisinnaannerisa illersorneqarneratigut, tassami taamaaliornikkut ajornannginnerulissammat pisariaqartillugu teknologiikkut ikiuutinik aamma teknologimik nutaamik atuisinnaanerat,

      iii)  qulakkeerlugu inuit innarluutillit piumassutsiminnik kiffaanngissuseqarlutik ersersitsisinnaanerat, tamannalu                           siunertaralugu akueralugu pisariaqassappat inummik namminneq toqqaanermikkut                                                                   taasinissaminnut ikiorneqarsinnaanerat,

b)inuit innarluutillit sunniuteqarluartumik tamakkiisumillu allat assigalugit aamma immikkoortitsinertaqanngitsumik pisortani suliassaqarfinni peqataasinnaaneranni avatangiisit pimoorullugit siuarsarneqarneqarnerisigut, aammalu pisortani suliassaqarfinni peqataasinnaanerisa siuarsarneqarnerisigut, ilanngullugit:
 
j)    naalagaaffiit ingerlatarinngisaanni kattuffissuarni aamma peqatigiiffinni, nunami politikkikkullu pissutsinik sammisaqartuni, aammalu politikkikkut suleqatigiiffiit suliaanni ingerlanneqarneranilupeqataaneq,
 
ii)inunnut innarluutilinnut kattuffissuarnik pilersitsinerit taakkunanilu peqataaneq siunertaralugu inuit innarluutillit nunarsuarmi, nunami najugarisami, nunap immikkoortuini illoqarfiullu najugarisap iluani, sinniisuuffiginissaat.

-