Artikeli 34 Inuit innarluutillit pisinnaatitaaffii pillugit komité


 1. Inuit innarluutillit pisinnaatitaaffii pillugit komitémik pilersitsisoqassaaq (kinguliini ”komité-mik) taagorneqartussaq), suliassanik kinguliiniittunik suliaqartussamik:
 1. Piffissami isumaqatigiissutip atuutilerfianiit komité ilaasortaqassaaq immikkut ilisimasalinnik 12-inik. Nunat atortuulersitsinissamut akuersaareersut saniatigut nunat 60-it isumaqatigiissutip atortuulersinnissaa akuersaarpassuk komitémut ilaasortat arfinilinnik ilaneqassapput, taamaalilluni ilaasortat amerlanerpaaffeqalerlutik 18-inik.

  

 1. Komitémi ilaasortat inuttut piginnaasaqarnertik malillugu sulissapput aammalu ileqqorissaarnikkut pitsaasumik isigineqassalluni, aammalu isumaqatigiissummi suliassaqarfimmik pineqartumik sulianut ilisimasalittut misilittagalittullu

akuerineqarsimassalluni. Naalagaaffiit peqataasut qinigassanik inassuteqarnerminni kaammattorneqarput isumaqatigiissummi artikel 4-mi, stk. 3 isiginiarluaqqullugu.

 1. Komitémut ilaasortat qinerneqartassapput naalagaaffinnit peqataasunik, tassami naammaginartumik isiginiarneqartussaammata nunat sumi inissisimanerannut naleqquttumik agguataarineq, kultureqariaatsit assigiinngitsut ilaasortaateqarnissaat, Aammalu inatsisitigut aaqqissuussaanerit pingaarnerpaat, suiaassutsikkut naligiissumik sinniisoqarnissaq aamma innarluutilinnik immikkut ilisimasalinnik peqataasoqarnissaa.
 1. Komitémut ilaasortat qinerneqassapput isertortumik taasinikkut, inuit naalagaaffiit peqataasut ataatsimiittarnerini naalagaaffinni peqataasuni innuttaasut akornanni qinigassanngortitatut toqqarneqarsimasut allattorsimaffiat tunngavigalugu. Ataatsimiinnerni tamakkunani, aalajangiisinnaassuseqartuni, naalagaaffiit peqataasut marlunnik pingajorarterutaannik peqataaffigineqartuni, komitémut ilaasortatut qinerneqassapput inuit amerlanerpaanik taaneqartut aammalu naalagaaffinnut peqataasunut sinniisut amerlanerussuteqarluartut qinersineranni amerlanerussuteqarluartut.
 1. Qinersineq siulleq ingerlanneqassaaq isumaqatigiissutip matuma atuutilerneraniit kingusinnerpaamik qaammatit arfinillit qaangiutinnginneranni. Qinersisoqarnissaa tamatigut minnerpaamik qaammatinik sisamanik sioqqullugu Naalagaaffiit Peqatigiifiit generalsekretæriata naalagaaffiit peqataasut allakkatigut kaammattortassavai qaammatit marluk qaangiutsinnagit qinigassanngortitaminnik innersuussuteqaqqullugit. Tamatuma kingorna generalsekretærip suliarisassavai inuit naalagaaffinnit peqataasunit qinigassanngortitatut innersuussutigineqartut tamarmik naqinnertigut tulleriiaarlugit allattorneqartarnissaat, taakkualu isumaqatigiissummi naalagaaffinnut peqataasunut nassiunneqartarnissaat.

  

 1. Komitémut ilaasortat ukiuni sisamani atasartussatut qinerneqartassapput. Ataasiarlutik qinigaaqqissinnaapput. Ilaasortalli arfinillit, qinersinermi siullermi qinigaasut, qinigaaffiat naassaaq ukiut marluk ingerlareerneranni; qinersineq siulleq naammassineqarniariarpat ilaasortat taakku aqqi toqqarneqassapput makitsinikkut, siulittaasumik ataatsimiinnermi stk. 5-mi taaneqartumi ingerlanneqartukkut.
 1. Komitémut ilaasortassanik taakkunannga arfinilinnik qinersineq ingerlanneqassaaq artikelimi uani aalajangersakkat atuuttut tunngavigalugit nalinginnaasumik qinersinermut atatillugu.
 1. Komitémut ilaasortaq toquppat, suliamik taamaatitsippat imaluunniit pineqartoq allamik pissuteqarluni suliaminik ingerlateqqissinnaajunnaarluni nalunaaruteqarpat, taava naalagaaffiup peqataasup, ilaasortamik innersuussuteqarsimasup, suliamik ilisimasaqarluartoq alla, artikelimi matumani aalajangersakkani tassunga attuumassuteqartuni piginnaasanik aamma piumasaqaatinik naammassinnittoq, qinersiviup sinnerani ilaasortassatut toqqassavaa.
 1. Komitép qanoq suleriuseqarnissani nammineerluniaalajangissavaa.
 1. Naalagaaffiit Peqatigiit generalsekretæria komitémut pisariaqartitsineq naapertorlugu sulisunik aamma atortussanik allanik atugassiissaaq, taamaalilluni isumaqatigiissut manna naapertorlugu suliassiissutinik komité sunniuteqarluartumik suliaqartaqqullugu, tamannalu pillugu ataatsimiinnermut siullermutaggersaassalluni.
 1. Naalagaaffiit Peqatigiit ataatsimeersuartitsinerata akuerisaanik, komitémutilaasortat, pilersinneqarsimasut isumaqatigiissut manna tunngavigalugu, akissarsiaqartinneqassapput Naalagaaffiit Peqatigiit aningaasaataannik akilerneqartartunik, atugassarititat piumasaqaatillu, ataatsimeersuarnermi aalajangerneqarsimasut malillugit, isiginiarlugit isumaqatigiissummi akisussaaffiit pingaaruteqarneri.

 2. Komitémut ilaasortat piumasaqaatigaat atortussatigut, immikkut pisinnaatitaanertigut aammalu illersugaanikkut Naalagaaffiit Peqatigiit sinnerlugit immikkut suliaqarlutik immikkut ilisimasalittut aallartitanut atugassarititaasut, aalajangersarneqarsimasut Naalagaaffiit Peqatigiit pisinnaatitaaffiinut illersugaanerannullu isumaqatigiissutit tunngasut pillugitimmikkoortumi.

-